Beste clubleden L.T.V. Park E-9,

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle. Gelukkig kunnen we blijven tennissen zolang het weer het toelaat. Ook in wedstrijdverband, alleen zonder publiek en de sportkantines en clubhuizen (met uitzondering van toiletten en kleedkamers) zijn gesloten.

Wat betekent dit voor de competities, toernooien en het vrij spelen op tennis- en padellocaties?
Het belang van sport en bewegen wordt onderkend. Daarom heeft het kabinet gekozen voor maatregelen waarbij het sporten zo lang mogelijk door kan gaan. We kunnen blijven tennissen, naast vrij spelen ook in competitieverband of tijdens toernooien. En dat is fijn. De besmettingscijfers zijn echter zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek en groepen in sportkantines en clubhuizen.
Publiek is daarom vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur bij sportwedstrijden niet meer toegestaan en sportkantines moeten sluiten. Dit geldt voor alle horeca op of in een sportgelegenheid. Kleedkamers en toiletten mogen open blijven. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt deze maatregel wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober worden de maatregelen geëvalueerd.

Vrij spelen en training
Vrij spelen is gewoon mogelijk. Hiervoor blijft gelden, reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan en verlaat het park direct na afloop. Dat geldt ook voor trainingen. Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen, of dat ouders bij trainingen van hun kinderen komen kijken.

Competitie
Als het weer het toelaat kunnen de competitiewedstrijden doorgaan. Thuisspelende teams ontvangen de tegenstanders 10 minuten voor aanvang van de speeldag en kunnen na de ploeguitwisseling direct de baan op. Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park. We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen. De kleedkamers en toiletten van het clubhuis zijn open. Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan.

Toernooien
De wedstrijden van de geplande toernooien kunnen doorgaan. Jeugdleden t/m 17 jaar die door een ouder naar een toernooi op een andere vereniging worden gebracht, worden gezien als begeleider en mogen blijven kijken. Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie speelt, dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken. We realiseren ons dat dit impact heeft op het clubleven en de competitie- en toernooisfeer zoals we die kennen niet haalbaar is. Geen ontvangst met koffie, thee en taart en geen drankje na afloop. Niet alleen voor spelers is dit jammer, maar ook voor verenigingen is dit een zorg, gezien het verlies aan inkomsten.

Kort samengevat
Onderstaand kort samengevat de specifieke maatregelen voor de sport.

Sinds 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.

Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers en in de kantines.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen ook sinds 1 juli weer gebruikt worden.

Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.

Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.

Vanaf 29 september 18:00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

Tot slot
We beseffen dat dit geen fijne maatregelen zijn. We rekenen echter wel op jullie volledige medewerking. Voor wat betreft de competitie rekenen we er op dat de teamcaptains deze regels zullen uitdragen.

Sportieve groet en bovenal BLIJF GEZOND!!!
Bestuur L.T.V. Park E-9