Vanaf eind 2017 zijn wij begonnen met het onderzoeken van mogelijkheden van verduurzaming van onze accommodatie. Samen met Sportief Opgewekt hebben wij gekeken naar de mogelijkheden en is getracht het maximale aan subsidies binnen te halen.

In de algemene ledenvergadering van maart 2018 hebben we jullie hierover geinformeerd. Op dat moment was er nog sprake van een eigen bijdrage voor de vereniging van € 39.000,–. De algemene ledenvergadering stond positief tegenover dit voornemen. Wel is destijds de opdracht meegegeven verder te onderzoeken om de terugverdientijd terug te brengen en zodoende minder uit eigen middelen te hoeven bijdragen.

Er heeft inmiddels veel onderzoek en overleg plaatsgevonden resulterend in een extra algemene ledenvergadering woensdag 24 oktober 2018.

Verheugd zijn wij om jullie nu te kunnen mededelen dat de algemene ledenvergadering heeft ingestemd met ons voorstel tot verduurzaming, hetgeen inhoudt dat we voor baan 1 tot en met 4 Led-verlichting aan zullen schaffen en zonnepanelen op het dak van de accommodatie van L.T.V. Park E-9 geplaatst worden. De hiermee gemoeide investering bedraagt € 73.900,–. Dankzij subsidies van het Rijk, de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw is er OP BASIS VAN DE BESTAANDE INFORMATIE SPRAKE VAN EEN VRIJWEL BUDGETTAIR-NEUTRALE INVESTERING voor de vereniging. Een resultaat waar we trots op mogen zijn en die naast verduurzaming bijdraagt aan het financieel gezond houden van onze vereniging.

Het is de bedoeling dat we in het nieuwe seizoen kunnen gaan profiteren van “Het Nieuwe Licht” en de hieraan verbonden zijnde financiele voordelen.

We houden jullie uiteraard op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Bedankt aan een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan dit project.

Verder heeft de algemene ledenvergadering in diezelfde vergadering ingestemd met de voordracht van de nieuwe bestuursleden. In verband met het vertrek van Peter Vilters (penningmeester), Peter Janssen en Ivo Dubois hebben wij Ton Polmans, Stan Bongers en Wendy van Poll-van der Varst bereid gevonden de ontstane vacatures in te vullen. Wendy heeft het penningmeesterschap overgenomen. Stan gaat zich bezig houden met sponsoring en Ton richt zich op projecten in het kader van met name het park- en accommodatiebeheer.

Met vriendelijke groet,
Bestuur L.T.V. Park E-9