Seniorleden

De contributie voor seniorleden bedraagt € 110,-- voor het gehele jaar (van 1 april tot 1 april). Nieuwe leden die voor september van enig jaar instromen, betalen het volledige contributiebedrag ad € 110,--. Vanaf september van enig jaar wordt naar rato het contributiebedrag betaald. In het geval bijvoorbeeld september betekent dit 7/12 van € 110,--. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen jaarlijks drie eurotaakvergoedingen ad ieder € 25,-- voor zijn rekening neemt. Deze wordt vooraf in rekening gebracht. In totaal wordt hiermee dus € 185,-- (€ 110,-- + € 75,--) vooraf betaald. Als men drie eurotaakdiensten (kantinedienst/onderhoud) voor zijn rekening neemt worden deze weer terugbetaald. Hiermee komt men uiteindelijk weer uit op € 110,--. Vervult iemand de eurotaakdiensten niet dan betekent dit dat hij/zij € 185,-- betaalt aan de vereniging. Betaling geschied via incasso.  

Eurotaakvergoedingen

Eurotaakvergoedingen ad € 25,-- per keer (in totaal dus € 75,--) worden vooraf in rekening gebracht bij iedereen vanaf 18 jaar. Jeugdleden onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van eurotaakdiensten. Zij betalen dus vooraf ook geen eurotaakvergoeding en ontvangen ook achteraf niets retour. Nieuwe leden (volledig en naar rato) betalen in het (gedeeltelijk) eerste jaar geen taakvergoeding. Wel moeten de nieuwe leden via voorlichting en integratie worden meegenomen in wat qua taakvergoeding van hen wordt verwacht in het tweede en volgende jaren. Dan gaan ze ook de taakvergoeding vooraf betalen.  

Seniorleden van Park E9 die Competitie spelen

De rekening voor deelname aan de voor- en najaars competitie wordt afzonderlijk door de vereniging aan de teams in rekening gebracht. Dit verloopt via de captains. In dit bedrag zit opgenomen:
  • de bijdrage aan de KNLTB voor deelname aan de competitie;
  • een bijdrage voor de door de vereniging beschikbaar gestelde tennisballen;
  • de door de vereniging beschikbaar gestelde maaltijden;
  • Deze bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd.
Er wordt tevens vanuit gegaan dat ieder competitieteam gedurende de competitie
  • 1 bardienst (vrijdagavond/zaterdagmiddag/zondag) voor zijn rekening neemt.
  • Voor de competitie ontvangen de captains een mail en een schema hierover.
 

Jeugdleden

Studentenlid

Speciaal voor studenten heeft LTV Park E9 een studentenlidmaatschap. Je komt in aanmerking voor studentenkorting als je in het desbetreffende tennisseizoen 18 jaar of ouder, maar nog geen 25, bent en een dagonderwijs volgt. Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap dient ieder jaar een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling aan de ledenadministratie te worden gestuurd. Je bent niet vrijgesteld van de eurotaak. De contributie voor een studentenlid bedraagt € 70,00 + € 75,00 eurotaak = € 145,00  

Competitielid (senior- als jeugdlid)

De mogelijkheid bestaat om als niet-lid deel te nemen aan een competitie.
  • Men kan alleen competitie lid worden als men reeds via een andere tennisvereniging lid is van de KNLTB;
  • Een competitielid mag allen gebruik maken van de banen met de competitiewedstrijden.
  • De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, bedragen € 25,-- per seizoen.
 

Winterlid

De kosten van het winterlidmaatschap bedragen € 40,--. Hiervoor kan gedurende de periode van 1 oktober t/m 31 maart gebruik worden gemaakt van de banen. Er wordt een clubpasje beschikbaar gesteld voor het digitaal afhangen. (Borg € 10,00) Je wordt niet bij de KNLTB als lid aangemeld van de vereniging. Tevens kan men tegen een “borg” van € 25,-- een toegangspasje voor de poort en kleedlokalen verkrijgen.  

Lid voor een dag, daglidmaatschap

Onder begeleiding van een lid van LTV Park E9 mag voor € 5,00 per keer een niet lid mee komen tennissen. Het lid van LTV Park E9 is verantwoordelijk en wordt geacht dit te melden bij de penningmeester Wendy van Poll 06-41108915 via whats’app en zal dan een betaalverzoek voor € 5,00 ontvangen via de app.  

Automatische incasso

Bij seniorenleden en studentenlidmaatschap wordt er 1x per jaar de contributie via incasso geïnd. Bij jeugdleden wordt de contributie in 9 gelijke termijnen via incasso afgeboekt.  

Digitaal toegangspasje

Om toegang te krijgen tot het tennispark dienen de leden te beschikken over een digitaal toegangspasje. Tegen betaling van € 25,-- (Borg) kan dit worden verkregen bij Jac Linssen. Bij afmelding dient men binnen 3 maanden de toegangspas bij Jac Linssen in te leveren en wordt deze € 25,-- weer geretourneerd. Na 3 maanden zal de borg automatisch vervallen.  

Afmelden lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 december. Is de afmelding na deze datum, dan wordt alsnog € 25,-- in rekening gebracht. Dit is namelijk de peildatum voor de bijdrage aan de KNLTB op basis van het aantal leden. Deze kosten worden doorberekend aan het afmeldende lid. Dit geldt voor zowel senior- als jeugdleden.  

Kort samengevat

Contributie 1e jaar Seniorlid € 110,00 (1e jaar vrijstelling eurotaak)
Contributie Seniorlid vanaf 2de jaar € 110,00 (+ €75 toeslag voor eurotaak)
Studentenlid € 70 (+ €75 toeslag voor eurotaak)
Competitielid (senior- en jeudlid) € 25 (alleen competitie)
Winterlid (senior- en jeudlid) € 40 (oktober t/m maart)
Daglid € 5 (1 dag)