Proefles

Proefles

Tennisclub L.T.V. Park E-9 is prachtig gelegen naast de A2 (voormalig E9). Het tennispark bestaat uit 4 kunstgrasbanen en 2 gravelbanen. De baancapaciteit biedt de circa 250 seniorleden en 50 junioren de garantie dat er op vrijwel elk gewenst moment getennist kan worden, zonder wachttijden. We trachten onze tennisclub zo actief mogelijk te houden en organiseren daarom regelmatig activiteiten voor zowel onze junioren als senioren. Zo voelt iedereen zich echt thuis op onze club.


  Lidmaatschap opzeggen

  Vul onderstaande formulier in om je lidmaatschap op te zeggen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een bevestiging sturen.


   Bardienst

   L.T.V. Park E-9 heeft de bar in eigen beheer waarbij de barbezetting ingevuld wordt door seniorleden. Bardienst draaien is een kleine moeite, is bovendien leuk en heeft binnen de vereniging een duidelijke sociale functie. Het meehelpen binnen de vereniging (vooral bardiensten) is ook een zeer goede manier om andere leden te leren kennen. Telkens blijkt dat actieve leden snel aansluiting vinden bij de bestaande leden en zeer snel thuis raken in de vereniging.

   Heb jij je nog niet ingeschreven voor een bardienst, doe dit dan zo snel mogelijk. Je wilt toch ook graag na afloop van je tennisavond een drankje kunnen nuttigen in de kantine.

   Hoe werkt de bardienstplanner:

   • Ga naar de website mijn.knltb.club
   • Vul vervolgens de plaatsnaam in van onze club en klik op zoeken.
   • Vervolgens klik je op ons logo en je krijgt een scherm om in te loggen.
   • Klik vervolgens op de button “Wachtwoord vergeten”
   • Vul je bondsnummer in en klik op “Stuur mij een nieuwe code”. LET OP! Er wordt een mail gestuurd met een link naar het door ons bekende mailadres. Mocht je mail gewijzigd zijn, geef dit dan door aan de ledenadministratie.
   • Heb je de mail ontvangen met de link, klik dan op de link en vul een door jou gekozen wachtwoord in en herhaal dit in het vakje eronder en klik vervolgens op “Bewaren”.
   • Je wachtwoord is gewijzigd en vanaf nu kun je inloggen. Herhaal hiervoor alleen de stappen 1 t/m 3.

   Als je bent ingelogd kom je in het scherm van de huidige maand, Rechts zie je je eigen dienst en daaronder de diensten die nog vrij zijn. Links zie je de hele maand en in het groen de vrije plaatsen. Zie je een bardienst die je wilt invullen klik dan rechts op de bardienst die je wilt vervullen of in het groene veld in de planner. Als je het zeker weet klik dan op inplannen. Als het goed is krijg je een mailtje dat je de bardienst hebt gepland. Klik je bovenin op volgende dan krijg je de volgende maand.

   Tien dagen van tevoren ontvang je een herinnering voor een (bar)dienst naast de herinnering van één dag van tevoren.


   Algemene handleiding kantinedienst tijdens coronaperiode

   De Coronaperiode is voor het bestuur het kantelpunt geweest om een standpunt in te nemen over contant geld/pinnen in de kantine van L.T.V. Park E-9. We willen vanaf nu alleen nog maar werken met pintransacties en de bestaande consumptiekaarten. Vanaf heden is met contant geld betalen niet meer mogelijk op ons park.

   Pinautomaat
   Met behulp van de tablet en de pinautomaat kan er gepind worden. Voor de werking hiervan wordt verwezen naar de afzonderlijke handleiding van de pinautomaat in de rode klapper. Neem deze van tevoren goed door. LAAT DE TABLET EN DE PINAUTOMAAT GEWOON OP DE VASTE PLAATS ACHTER DE BAR, AANGESLOTEN AAN  DE OPLAADKABELS, STAAN. 

   Sleutelbos
   In tegenstelling tot voorheen is het de bedoeling dat de kantinekist in de kantine blijft. Hieronder lees je hierover nog meer. Wel blijft het de bedoeling dat je met je opvolging van de kantinedienst iets afspreekt over de overdracht van de sleutels. In de bardienstplanner (clubapp) kun je zien wie je opvolger is. Het is de bedoeling dat degene die de kantinedienst heeft vervuld, contact opneemt met de opvolger van de kantinedienst over de overdracht. De sleutelbos bestaat uit:

   •  een toegangspas (om het park binnen te komen; deze pas is ook geregistreerd aan de kantinedienst);
   • een sleutel voor de kantine (labelkleur blauw);
   • een sleutel van de linker zwarte kast tegen de muur om te kunnen openen (labelkleur rood).  Hierin bevindt zich de kantinekist. 
   • een sleutel voor de kantinekist (labelkleur geel), in de kantinekist bevinden zich de consumtiekaarten;
   •  een sleutel voor het materiaalhok (labelkleur groen). Hier staat ook de vriezer met voorraad voor de kantine;

   Kantinekist
   Bij aanvang van de kantinedienst neem je de kantinekist uit de kast (linker zwarte kast). Na afloop van de kantinedienst zet je de kantinekist ook weer terug in de linker zwarte kast. Je sluit deze kast af met de betreffende sleutel aan de sleutelbos. Het zijn genummerde consumptiekaarten. De verkoop van het aantal consumptiekaarten vul je in op het kantinedienstformulier. Een consumptiekaart kost 13 euro voor het seizoen 2020.

   Kantinedienstformulier
   Als je kantinedienst hebt vervuld, vul je het formulier volledig in. Dit is i.v.m. de overgang naar pintransacties behoorlijk vereenvoudigd. Er hoeft geen contant geld geteld te worden. De verkoop van de kaarten dient uiteraard wel ingevuld te worden op het kantinedienstformulier. Evenals de omzet van de pintransacties van de betreffende avond. Dit kun je aflezen op de tablet bij kantine-omzet. Deze formulieren vind je ook in de rode klapper.

   Tot slot
   Na afloop van de kantinedienst zet je de tablet en de pinautomaat uit. Deze laat je aan de bar bij de oplaadpunten en de handleiding liggen. Je zorgt ervoor dat je de kantine  netjes  achterlaat. 

   Vooral in deze coronatijd is het van belang de bar schoon achter te laten.  Er zijn hygienedoekjes om het koffieapparaat, het pin apparaat, de tablet, (tap)kranen en deurklinken schoon te maken. Dit geldt ook voor de vaatwasser, magnetron of ander keukenapparatuur dat je gebruikt. 

   Het bestuur van L.T.V. Park E-9 rekent op jouw medewerking om een en ander op basis van aangepaste afspraken uit te voeren. Deze afspraken zijn ook afgestemd met de gemeente en hebben geleid tot de toestemming tot openstelling van de kantine.

   Hierbij  tref je deze richtlijnen nogmaals aan in onderstaand overzicht. We rekenen erop dat je je aan de afspraken houdt.


   Protocol Park-E9 – Horeca

   • Binnen: 1,5 meter afstand tenzij het een gezamenlijke huishouding of een groep van jongeren onder de 18 jaar is.
   • Vanaf 1 juli geldt er geen verplichte reservering of triage (vragen naar gezondheidsklachten).
   • Er geldt ook geen maximum per gebouw meer zolang je de 1,5 meter kan naleven.
   • Minder dan 100 gasten kunnen binnen worden toegelaten
   • Minder dan 250 gasten kunnen worden toegelaten op het terras
   • We borgen de 1.5 meter tussen tafels op het terras
   • We stimuleren leden om zoveel mogelijk op het terras plaats te nemen
   • Barkrukken (staanplaatsen) zijn verwijderd in de kantine. Alleen zitplaatsen
   • Afrekenen alleen met bonnen en met de pin (contactloos betalen)
   • Looproute aangelegd met pijlen en 1.5 meter afstand gevisualiseerd op de vloer
   • Alleen drank in kleine flesjes met uitzondering van bier van het vat
   • Er worden geen producten uit de keuken geserveerd
   • Desinfectiemiddel wordt beschikbaar gesteld
   • Eén persoon per tafel doet de bestelling aan de bar
   • Instructieformulieren hangen in bij de ingang van de kantine en aan de bar
   • Katoenen handdoeken op de wc’s zijn verwijderd
   • Leden vullen zoveel mogelijk thuis hun bidon
   • Leden wachten voor aanvang van de training of wedstrijd zoveel mogelijk buiten
   • De schuifpui staat open om goed te ventileren en de looproute te borgen

    


   Lidmaatschappen

   Seniorleden

   De contributie voor seniorleden bedraagt € 110,-- voor het gehele jaar (van 1 april tot 1 april). Nieuwe leden die voor september van enig jaar instromen, betalen het volledige contributiebedrag ad € 110,--. Vanaf september van enig jaar wordt naar rato het contributiebedrag betaald. In het geval bijvoorbeeld september betekent dit 7/12 van € 110,--. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen jaarlijks drie eurotaakvergoedingen ad ieder € 25,-- voor zijn rekening neemt. Deze wordt vooraf in rekening gebracht. In totaal wordt hiermee dus € 185,-- (€ 110,-- + € 75,--) vooraf betaald. Als men drie eurotaakdiensten (kantinedienst/onderhoud) voor zijn rekening neemt worden deze weer terugbetaald. Hiermee komt men uiteindelijk weer uit op € 110,--. Vervult iemand de eurotaakdiensten niet dan betekent dit dat hij/zij € 185,-- betaalt aan de vereniging. Betaling geschied via incasso.  

   Eurotaakvergoedingen

   Eurotaakvergoedingen ad € 25,-- per keer (in totaal dus € 75,--) worden vooraf in rekening gebracht bij iedereen vanaf 18 jaar. Jeugdleden onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van eurotaakdiensten. Zij betalen dus vooraf ook geen eurotaakvergoeding en ontvangen ook achteraf niets retour. Nieuwe leden (volledig en naar rato) betalen in het (gedeeltelijk) eerste jaar geen taakvergoeding. Wel moeten de nieuwe leden via voorlichting en integratie worden meegenomen in wat qua taakvergoeding van hen wordt verwacht in het tweede en volgende jaren. Dan gaan ze ook de taakvergoeding vooraf betalen.  

   Seniorleden van Park E9 die Competitie spelen

   De rekening voor deelname aan de voor- en najaars competitie wordt afzonderlijk door de vereniging aan de teams in rekening gebracht. Dit verloopt via de captains. In dit bedrag zit opgenomen:
   • de bijdrage aan de KNLTB voor deelname aan de competitie;
   • een bijdrage voor de door de vereniging beschikbaar gestelde tennisballen;
   • de door de vereniging beschikbaar gestelde maaltijden;
   • Deze bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd.
   Er wordt tevens vanuit gegaan dat ieder competitieteam gedurende de competitie
   • 1 bardienst (vrijdagavond/zaterdagmiddag/zondag) voor zijn rekening neemt.
   • Voor de competitie ontvangen de captains een mail en een schema hierover.
    

   Jeugdleden

   Studentenlid

   Speciaal voor studenten heeft LTV Park E9 een studentenlidmaatschap. Je komt in aanmerking voor studentenkorting als je in het desbetreffende tennisseizoen 18 jaar of ouder, maar nog geen 25, bent en een dagonderwijs volgt. Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap dient ieder jaar een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling aan de ledenadministratie te worden gestuurd. Je bent niet vrijgesteld van de eurotaak. De contributie voor een studentenlid bedraagt € 70,00 + € 75,00 eurotaak = € 145,00  

   Competitielid (senior- als jeugdlid)

   De mogelijkheid bestaat om als niet-lid deel te nemen aan een competitie.
   • Men kan alleen competitie lid worden als men reeds via een andere tennisvereniging lid is van de KNLTB;
   • Een competitielid mag allen gebruik maken van de banen met de competitiewedstrijden.
   • De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, bedragen € 25,-- per seizoen.
    

   Winterlid

   De kosten van het winterlidmaatschap bedragen € 40,--. Hiervoor kan gedurende de periode van 1 oktober t/m 31 maart gebruik worden gemaakt van de banen. Er wordt een clubpasje beschikbaar gesteld voor het digitaal afhangen. (Borg € 10,00) Je wordt niet bij de KNLTB als lid aangemeld van de vereniging. Tevens kan men tegen een “borg” van € 25,-- een toegangspasje voor de poort en kleedlokalen verkrijgen.  

   Lid voor een dag, daglidmaatschap

   Onder begeleiding van een lid van LTV Park E9 mag voor € 5,00 per keer een niet lid mee komen tennissen. Het lid van LTV Park E9 is verantwoordelijk en wordt geacht dit te melden bij de penningmeester Wendy van Poll 06-41108915 via whats’app en zal dan een betaalverzoek voor € 5,00 ontvangen via de app.  

   Automatische incasso

   Bij seniorenleden en studentenlidmaatschap wordt er 1x per jaar de contributie via incasso geïnd. Bij jeugdleden wordt de contributie in 9 gelijke termijnen via incasso afgeboekt.  

   Digitaal toegangspasje

   Om toegang te krijgen tot het tennispark dienen de leden te beschikken over een digitaal toegangspasje. Tegen betaling van € 25,-- (Borg) kan dit worden verkregen bij Jac Linssen. Bij afmelding dient men binnen 3 maanden de toegangspas bij Jac Linssen in te leveren en wordt deze € 25,-- weer geretourneerd. Na 3 maanden zal de borg automatisch vervallen.  

   Afmelden lidmaatschap

   Afmelden lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 december. Is de afmelding na deze datum, dan wordt alsnog € 25,-- in rekening gebracht. Dit is namelijk de peildatum voor de bijdrage aan de KNLTB op basis van het aantal leden. Deze kosten worden doorberekend aan het afmeldende lid. Dit geldt voor zowel senior- als jeugdleden.  

   Kort samengevat

   Contributie 1e jaar Seniorlid € 110,00 (1e jaar vrijstelling eurotaak)
   Contributie Seniorlid vanaf 2de jaar € 110,00 (+ €75 toeslag voor eurotaak)
   Studentenlid € 70 (+ €75 toeslag voor eurotaak)
   Competitielid (senior- en jeudlid) € 25 (alleen competitie)
   Winterlid (senior- en jeudlid) € 40 (oktober t/m maart)
   Daglid € 5 (1 dag)

   Park E-9

   De tennisvereniging L.T.V. Park E9 is gelegen aan de A2 welke vroeger de E9 was. De banen van onze vereniging worden gescheiden door een weg zodat aan de ene zijde alwaar ook de kantine gelegen is onze vier kunstgrasbanen gesitueerd zijn en aan de overkant van de weg onze twee gravelbanen. De kunstgrasbanen zijn het gehele jaar geopend, de gravelbanen zijn in de winter gesloten vanaf november/december en gaan vanaf april weer open.

   Onze vereniging heeft zo’n 200 leden en is actief op velerlei vlak. Diverse activiteiten worden georganiseerd voor zowel jong als oud. Naast trainingen, speciale groepssessies voor nieuwe leden zijn er regelmatig activiteiten zoals onze Toss avonden, wandelingen en interne toernooitjes. Speciaal voor de jeugd worden door onze jeugdcommissie buiten het competitie seizoen verbindende activiteiten georganiseerd. Daarnaast probeert de tennisvereniging speciale doelgroepen te stimuleren om te gaan tennissen middels extra activiteiten binnen de vereniging o.a. in samenwerking met de gemeente.

   We hebben een groot aantal junioren en senioren competitieteams welke op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag spelen.

   L.T.V. Park E9 was de eerste vereniging in de wijde omgeving die kunstmatig verlichte banen heeft gekregen hetgeen destijds een hele innovatie was. Ons jaarlijks tennistoernooi is hier nog steeds naar vernoemd. In het verlengde van onze voortvarendheid is L.T.V. Park E9 ook de eerste vereniging die ledverlichting en zonnepanelen in 2018 heeft gerealiseerd omdat we zo energie-neutraal en milieubesparend mogelijk willen zijn.

   Van onze leden wordt verwacht dat ze actief meewerken en zorgdragen dat het park er goed onderhouden bijligt. Zo is er een groundsteam aanwezig die de banen verzorgen en het park mede onderhouden. Daarnaast participeren de leden mee in activiteiten en de bezetting van de kantine. Al met al is L.T.V. Park E9 een actieve vereniging waar we naast sportiviteit, gezelligheid erg waarderen.


   Vol terras mensen op Park E-9

   Home

   Altijd wat te beleven


   Tennisclub L.T.V. Park E-9 is prachtig gelegen naast de A2 (voormalig E9). Het tennispark bestaat uit 4 kunstgrasbanen en 2 gravelbanen. Gelet op het aantal banen en leden is er altijd tijd om te tennissen. We zijn een actieve tennisclub. We organiseren regelmatig activiteiten voor zowel alle leden. Zo voelt iedereen zich echt thuis op onze club.

   Open voor nieuwe leden!


   Lijkt het je leuk om lid te worden bij onze club? Bekijk dan onze lidmaatschap pakketten en meld je aan!

   Lid worden

   De voordelen van L.T.V. Park E-9

   Banen vrijwel het hele jaar bespeelbaar

   Regelmatig georganiseerde evenementen

   Via pasje toegang tot het park en baanverlichting

   Toegankelijk met een rolstoel


   Lid worden

   Lid worden

   Wat leuk dat je besloten hebt lid te worden van L.T.V. Park E-9. Klik op de knop hieronder en vul het inschrijfformulier in. Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om het soort lidmaatschap door te nemen en je uiteraard te verwelkomen bij de club.

   Ga naar het inschrijfformulier

   Contact

   L.T.V. Park E-9


   Europlein 3
   6051 HM Maasbracht
   Tel: 0475 463 527

   Routebeschrijving

   Contactformulier


   Heb je een vraag aan ons? Stel hem gerust!

    Volg je ons ook al op Facebook?