Seniorlidmaatschap

Contributie: € 110,-
Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en L.T.V. Park E-9 activiteiten.

De eurotaakvergoeding voor senioren bedraagt € 75,00. Dit bedrag kan worden terugverdiend door een of meerdere taken uit te voeren.

Nieuwe leden die voor september van enig jaar instromen, betalen het volledige contributiebedrag van  € 110,00. Vanaf september van enig jaar wordt naar rato het contributiebedrag betaald. In het geval bijvoorbeeld september betekent dit 7/12 van € 110,00. In dit (gedeeltelijke) eerste jaar betalen de nieuwe leden (volledig nieuw en naar rato nieuw) geen taakvergoeding.

Winterlidmaatschap
Onbeperkt gebruik van onze tennisbanen van 01 oktober tot 1 april.

Contributie: € 40,-
Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten.

Aanmelden lidmaatschap
Aanmelden kan via onderstaande link. Wil je gebruik maken van het winterlidmaatschap dan vragen we je een mail te sturen naar onze ledenadministratie.

Nadat de aanmelding is ontvangen, neemt de ledenadministratie verder met jou contact op om de aanmelding verder af te handelen.

Opzeggen lidmaatschap
Je dient dit te doen vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de onze ledenadministratie.

Let op! Niet tijdig opzeggen betekent voor L.T.V. Park E-9 extra kosten, o.a. aanmaak pasje, contributie aan de KNLTB. Wij zullen deze extra kosten in rekening brengen: € 25,00.

Contributie inning
De inning van de contributie wordt uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jou is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden. Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail contact opnemen met het lid (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail. Door op een link te klikken kom je als lid op jouw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso. Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en jij als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.